e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

693

246

160

119

41

-

779

Wydział II

987

110

170

134

36

2

927

Wydział III

426

105

116

74

42

-

415

RAZEM

2106

461

446

327

119

2

2121


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu