e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

820

78

220

132

88

-

678

Wydział II

845

78

167

133

34

-

756

Wydział III

369

92

105

90

15

-

356

RAZEM

2034

248

492

355

137

-

1790

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu