e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

590

79

127

64

63

-

542

Wydział II

696

92

154

124

30

-

634

Wydział III

550

130

111

92

19

-

569

RAZEM

1836

301

392

280

112

-

1745


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu