e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

542

83

123

79

44

-

502

Wydział II

633

93

155

123

32

-

571

Wydział III

569

146

120

96

24

-

595

RAZEM

1744

322

398

298

100

-

1668


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu