e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

502

136

55

35

20

-

583

Wydział II

571

112

86

65

21

1

597

Wydział III

595

133

60

38

22

-

668

RAZEM

1668

381

201

138

63

1

1848


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu