e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

810

79

129

89

40

-

760

Wydział II

595

100

165

108

57

26

530

Wydział III

1030

162

134

100

34

-

1058

RAZEM

2435

341

428

297

131

26

2348


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu