e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2016 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

757

84

101

75

26

-

740

Wydział II

487

74

116

76

40

14

445

Wydział III

993

200

91

80

11

-

1102

RAZEM

2237

358

308

231

77

14

2287

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu