e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 29.02. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

740

96

98

72

26

-

738

Wydział II

445

89

140

117

23

8

394

Wydział III

1102

152

142

102

40

-

1112

RAZEM

2287

337

380

291

89

8

2244

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu