e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

760

92

95

84

11

-

757

Wydział II

530

101

144

106

38

13

487

Wydział III

1058

85

150

126

24

-

993

RAZEM

2348

278

389

316

73

13

2237

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu