e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

688

67

103

88

15

-

652

Wydział II

342

218

135

111

24

-

425

Wydział III

1098

136

242

121

121

-

992

RAZEM

2128

421

480

320

160

-

2069

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu