e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

638

202

195

82

113

-

645

Wydział II

475

138

156

109

47

17

457

Wydział III

967

106

176

108

68

-

897

RAZEM

2080

446

527

299

228

17

1999

Stan spraw na dzień 30.06. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

638

202

195

82

113

-

645

Wydział II

475

138

156

109

47

17

457

Wydział III

967

106

176

108

68

-

897

RAZEM

2080

446

527

299

228

17

1999


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu