e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

645

105

31

25

6

-

719

Wydział II

457

139

49

38

11

4

547

Wydział III

897

98

83

60

23

-

912

RAZEM

1999

342

163

123

40

4

2178

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu