e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

719

91

46

31

15

-

764

Wydział II

547

136

84

24

60

25

599

Wydział III

912

95

103

52

51

-

904

RAZEM

2178

322

233

107

126

25

2267


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu