e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

764

100

138

123

15

-

726

Wydział II

599

130

114

78

36

7

615

Wydział III

904

88

148

100

48

-

844

RAZEM

2267

318

400

301

99

7

2185

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu