e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

726

57

133

104

29

-

650

Wydział II

615

102

141

101

40

8

576

Wydział III

844

131

185

123

62

-

790

RAZEM

2185

290

459

328

131

8

2016

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu