e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

650

94

127

104

23

-

617

Wydział II

576

115

200

124

76

34

491

Wydział III

790

44

185

128

57

-

649

RAZEM

2016

253

512

356

156

34

1757

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu