e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

617

107

158

119

39

-

566

Wydział II

491

126

130

102

28

-

487

Wydział III

649

40

219

178

41

-

470

RAZEM

1757

273

507

399

108

-

1523

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu