e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

566

134

139

113

26

-

561

Wydział II

487

97

130

99

31

14

454

Wydział III

470

42

135

120

15

-

377

RAZEM

1523

273

404

332

72

14

1392

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu