e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

582

84

142

97

45

-

524

Wydział II

501

144

164

106

58

-

481

Wydział III

265

54

89

76

13

-

230

RAZEM

1348

282

395

279

116

-

1235

 

 

Stan spraw na dzień 31.03. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

582

84

142

97

45

-

524

Wydział II

501

144

164

106

58

-

481

Wydział III

265

54

89

76

13

-

230

RAZEM

1348

282

395

279

116

-

1235

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu