e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

515

86

129

119

10

-

472

Wydział II

460

86

105

81

24

-

441

Wydział III

205

45

48

15

33

-

202

RAZEM

1180

217

282

215

67

-

1115

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu