Oświadczenie majątkowe sędziego Danuty Małysz - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066).

Oświadczenie majątkowe sędziego Grzegorza Grymuzy - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

Oświadczenie majątkowe sędziego Iwony Tchórzewskiej - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

Oświadczenie majątkowe sędziego Roberta Hałabisa - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" .Informacje o artykule
Historia zmian artykułu