Oświadczenie majątkowe sędziego Danuty Małysz - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188).

Oświadczenie majątkowe sędziego Iwony Tchórzewskiej decyzją Prezesa WSA zostało objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

Oświadczenie majątkowe sędziego Roberta Hałabisa decyzją Prezesa WSA zostało objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

Oświadczenie majątkowe sędziego Grzegorza Grymuzy decyzją Prezesa WSA zostało objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu