e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

472

84

143

99

44

-

413

Wydział II

441

120

140

94

46

6

421

Wydział III

202

34

43

15

28

-

193

RAZEM

1115

238

326

208

118

6

1027

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu