e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

487

73

150

114

36

-

410

Wydział II

546

166

117

65

52

4

595

Wydział III

194

169

62

41

21

-

301

RAZEM

1227

408

329

220

109

4

1306


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu