e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 11. 2017 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

349

82

126

91

35

-

305

Wydział II

576

109

153

126

27

-

532

Wydział III

324

74

48

32

16

-

350

RAZEM

1249

265

327

249

78

-

1187

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu