e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 12. 2017 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

305

80

73

57

16

-

312

Wydział II

532

106

149

101

48

26

489

Wydział III

350

64

89

80

9

-

325

RAZEM

1187

250

311

238

73

26

1126

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu