e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

312

112

72

59

13

-

352

Wydział II

489

150

134

103

31

1

505

Wydział III

325

70

108

77

31

-

287

RAZEM

1126

332

314

239

75

1

1144

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu