e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28. 02. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

352

92

54

44

10

-

390

Wydział II

505

133

140

99

41

16

498

Wydział III

287

50

111

95

16

-

226

RAZEM

1144

275

305

238

67

16

1114

 

 

Stan spraw na dzień 28. 02. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

352

92

54

44

10

-

390

Wydział II

505

133

140

99

41

16

498

Wydział III

287

50

111

95

16

-

226

RAZEM

1144

275

305

238

67

16

1114

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu