Wyrok w sprawie dotyczącej wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin (sygn. akt II SA/Lu 280/17)

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargi Krzysztofa Żuka i Gminy Lublin na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu