e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 20 października 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia Fundacji Wolności (w sprawie sygn. akt II OZ 669/21) oraz Towarzystwa dla Natury i Człowieka (w sprawie sygn. akt II OZ 668/21) na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. o odmowie dopuszczenia tych organizacji do udziału w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 (sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”).

Postanowienia te wydane zostały na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie trzydziestu dni. Rozstrzygnięcia te zostaną udostępnione w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl

Dalsze czynności procesowe w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 zostaną podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie niezwłocznie po zwrocie akt z Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu