Termin rozprawy w sprawie dotyczącej wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin

 

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 maja 2018 r. oddalające wniosek o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Krzysztofa Żuka i Gminy Lublin na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin.

Termin rozprawy w wymienionej sprawie (sygn. akt II SA/Lu 280/17) wyznaczony został na dzień 20 listopada 2018 r., godz. 11.30, sala nr II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu