e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r zostały rozpoznane sprawy: sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) oraz sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin).

Po zapoznaniu się ze stanowiskami stron sąd stwierdził, że w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin dokumentu o nazwie „Raport z inwentaryzacji waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik i nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną – Lublin, grudzień 2019 r.”, koniecznym dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności jest dopuszczenie – na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. – dowodów z dokumentów dotyczących zlecenia przez Urząd Miasta Lublin opracowania powołanego wyżej dokumentu, do złożenia których zobowiązał pełnomocnika Rady Miasta Lublin, w terminie 7 dni.

Jednocześnie Sąd uznał za zbyteczne przeprowadzenie rozprawy co do dopuszczonych dowodów i postanowił odroczyć ogłoszenie orzeczeń w obu powołanych na wstępie sprawach do dnia 15 grudnia 2021 r., godz. 11:00, s. nr II.

Ogłoszenie orzeczeń w zakresie ich organizacji – ze względu na dużą potencjalną liczbę zainteresowanych podmiotów – planowane jest w taki sposób, że poza stronami i ich pełnomocnikami oraz publicznością, która uczestniczyła w dzisiejszej rozprawie na dotychczasowych zasadach, możliwe będzie udostępnienie dodatkowych 5 linków umożliwiających udział w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny.

O dopuszczeniu do udziału dodatkowej publiczności w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny za pośrednictwem sieci Internet decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału w posiedzeniu w charakterze publiczności w sposób zdalny zgłaszać można:


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu