e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

390

67

90

76

14

1

367

Wydział II

498

116

168

117

51

1

446

Wydział III

226

44

77

69

8

-

193

RAZEM

1114

227

335

262

73

2

1006

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu