e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

367

76

110

95

15

-

333

Wydział II

446

132

132

103

29

12

446

Wydział III

193

36

77

60

17

-

152

RAZEM

1006

244

319

258

61

12

931


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu