e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

220

118

95

64

31

-

243

Wydział II

239

134

98

67

31

-

275

Wydział III

307

98

61

50

11

-

344

RAZEM

766

350

254

181

73

-

862

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu