e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

243

122

80

47

33

-

285

Wydział II

275

171

114

77

37

-

332

Wydział III

344

79

108

76

32

-

315

RAZEM

862

372

302

200

102

-

932

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu