e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

285

42

73

52

21

-

254

Wydział II

332

240

134

90

44

4

438

Wydział III

315

103

122

89

33

-

296

RAZEM

932

385

329

231

98

4

988

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu