e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

254

105

124

91

33

-

235

Wydział II

438

161

170

112

58

1

429

Wydział III

296

64

100

62

38

-

260

RAZEM

988

330

394

265

129

1

924

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu