e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

335

186

29

19

10

-

492

Wydział II

445

234

107

52

55

-

572

Wydział III

240

74

68

40

28

-

246

RAZEM

1020

494

204

111

93

-

1310

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu