e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31 08.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

492

167

4

0

4

-

655

Wydział II

572

190

27

7

20

1

735

Wydział III

246

70

17

4

13

-

299

RAZEM

1310

427

48

11

37

1

1689

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu