e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

637

135

120

92

28

-

652

Wydział II

734

184

157

87

70

3

761

Wydział III

289

125

124

55

69

-

290

RAZEM

1660

444

401

234

167

3

1703

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu