e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

652

100

128

99

29

-

624

Wydział II

761

162

173

98

75

1

750

Wydział III

290

101

103

79

24

-

288

RAZEM

1703

363

404

276

128

1

1662


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu