e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

624

54

218

127

91

-

460

Wydział II

750

167

151

104

47

1

766

Wydział III

288

97

107

89

18

-

278

RAZEM

1662

318

476

320

156

1

1504


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu