e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

204

121

59

52

7

-

266

Wydział II

237

105

88

70

18

-

254

Wydział III

157

59

80

63

17

-

136

RAZEM

598

285

227

185

42

-

656

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu