e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 29.02.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

266

82

62

43

19

-

286

Wydział II

254

94

110

84

26

-

238

Wydział III

136

39

53

44

9

-

122

RAZEM

656

215

225

171

54

-

646

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu