e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

286

95

91

66

25

-

290

Wydział II

238

116

100

84

16

-

254

Wydział III

122

76

63

55

8

-

135

RAZEM

646

287

254

205

49

-

679

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu