e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2012r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

290

65

123

87

36

-

232

Wydział II

254

111

98

75

23

-

267

Wydział III

135

67

47

23

24

-

155

RAZEM

679

243

268

185

83

-

654

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu