e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

232

134

94

65

29

-

272

Wydział II

267

113

109

92

17

-

271

Wydział III

155

60

78

56

22

-

137

RAZEM

654

307

281

213

68

-

680

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu