e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

272

97

71

52

19

-

298

Wydział II

271

103

134

112

22

1

240

Wydział III

137

94

69

46

23

-

162

RAZEM

680

294

274

210

64

1

700


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu