e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

298

87

34

18

16

-

351

Wydział II

240

143

71

55

16

-

312

Wydział III

162

170

48

29

19

-

284

RAZEM

700

400

153

102

51

0

947

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu