e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

405

103

91

69

22

-

417

Wydział II

347

76

92

68

24

7

331

Wydział III

351

76

87

54

33

-

340

RAZEM

1103

255

270

191

79

7

1088


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu