e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

417

63

97

81

16

-

383

Wydział II

331

104

131

102

29

-

304

Wydział III

340

88

74

56

18

-

354

RAZEM

1088

255

302

239

63

-

1041


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu